Καλωσήλθατε!

Το αποθετήριο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) φιλοξενεί πλούσιο υλικό με θέμα τα Εθνικά Πρότυπα και τη Μετρολογία. Περιλαμβάνει υλικό που προέρχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).