Καλωσήλθατε!

Το αποθετήριο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) φιλοξενεί πλούσιο υλικό με θέμα τα Εθνικά Πρότυπα, τη Μετρολογία και τη Διαπίστευση. Περιλαμβάνει υλικό που προέρχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).