Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/108
Τίτλος: Σύγκριση μεταξύ αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων υπολογισμού της αβεβαιότητας μέτρησης
Χρονολογία: 2005
Εξειδίκευση τύπου: Άρθρο
Δημιουργός: Μπαντής, Χρήστος
Γλώσσα: Ελληνικά
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Άδεια Χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Περίληψη: Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύγκριση αναλυτικών (όπως αυτές περιγράφονται στο “Guide to the expression of uncertainty in measurement”-GUM) και αριθμητικών (Monte Carlo) μεθόδων υπολογισμού της αβεβαιότητας μέτρησης. Από την σύγκριση προκύπτει ότι όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής (γραμμικότητα μοντέλου, central limit theorem κτλ.) του αναλυτικού υπολογισμού θα πρέπει να πληρούνται ώστε τα αποτελέσματα να μην είναι τα λανθασμένα. Η χρήση της μεθόδου Monte Carlo από την άλλη μεριά λόγω της σημερινής υπολογιστικής δύναμης των προσωπικών υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα μοντέλα μέτρησης και να αποτελέσει μία γρήγορη μέθοδο για την επιβεβαίωση (validation) ή ακόμη και την αντικατάσταση των αναλυτικών μεθόδων υπολογισμού. Τέλος θα παρουσιάσουμε παραδείγματα όπου οι δύο μέθοδοι καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να καταστεί προφανές ότι οι μέθοδοι που περιγράφονται στο GUM πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους πληρούνται.
Θέμα: Φυσική
Λέξεις κλειδιά: Αβεβαιότητα μέτρησης
Monte Carlo
διάδοση αβεβαιοτήτων
Εκπαιδευτικό επίπεδο: AEI
TEI
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Αξιολόγηση από ομότιμους: Ναι
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Paper 2_bandis.pdf314.24 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Paper 2 presentation.ppt391.5 kBMicrosoft PowerpointΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο