Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/123
Τίτλος: Inter-laboratory calibration comparison of a 100 microliter micropipette.
Χρονολογία: 2012-04
Εξειδίκευση τύπου: 
Δημιουργός: Kristensen, Lene S.
Grue, Lise-Lotte
Batista, Elsa
Γλώσσα: 
Συντελεστής: collaboratorRole: Metaxiotou, Zoe
collaboratorRole: Matus, Michael
collaboratorRole: Riski, Kari
collaboratorRole: Meury, Paul-André
collaboratorRole: Madec, T.
collaboratorRole: Sarevska, Anastazija
collaboratorRole: Micic, Ljiljana
collaboratorRole: Akcadag, Ûmit
collaboratorRole: Pain, John
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Force Technology
Instituto Portugues da Qualidade
Άδεια Χρήσης: 
Περίληψη: In 2007 the EUROMET comparison 865 regarding the calibration of 1000 9l micropipette was performed. This EUROMET comparison was the first one to be performed in the field of volume determination at the microliter (9l) level. The calibration of micropipettes was at that time a relatively recent capability for the majority of National Metrology Institutes (NMI), so this lack of long term experience contributed to the observed dispersion in the results. The number of participating laboratories (6) was small and provided a small population for the statistical significance of the results. This was not very helpful for the needed conclusions. Some lessons were learned from the experience gained and it was recommended at the time to repeat this comparison in the near future with more participants, in order to gather more information and experience about the calibration procedures. During the EURAMET TC “Flow” meeting, held in Scotland in March 2010, it was agreed to start a comparison of a micropipette in order to verify if this experience were gained by the participants and it was proposed to use a more rigorous and detailed protocol in order to reduce possible errors in liquid handling. The Portuguese Institute for Quality (IPQ) and Force Technology, acting as the pilots laboratories performed the initial and final measurements of the micropipette. The project details were sent to all the members and 10 NMIs agreed to participate. The circulation of the micropipette started in June 2010 and was concluded in May 2011. Each country took 3 weeks to perform the calibration of the micropipette.
Θέμα: 
Λέξεις κλειδιά: comparison of a micropipette
Inter-laboratory calibration comparison
comparison of a 100 microliter micropipette
EURAMET
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Τόπος δημιουργίας: Portugal
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: 
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.3 Μετρήσεις σε συνεργασία με άλλα εθνικά μετρολογικά εργαστήρια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Euramet project 1159 final report_2.pdf2.04 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο