Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/138
Τίτλος: Investigation of the Equivalence of National Dew-Point Temperature Realizations in the −50 °C to + 20 °C Range
Χρονολογία: 2012
Εξειδίκευση τύπου: 
Δημιουργός: Heinonen, Martti
Anagnostou, Miltiadis
Bell, Stephanie
Stevens, Mark
Benyon, Robert
Bergerud, Reidun Anita
Bojkovski, Jovan
Bosma, Rien
Nielsen, Jan
Böse, Norbert
Cromwell, Plunkett
Dogan, Aliye Kartal
Aytekin, Seda
Uytun, Ali
Fernicola, Vito
Flakiewicz, Krzysztof
Blanquart, Bertrand
Hudoklin, Domen
Jacobson, Per
Kentved, Anders
Lóio, Isabel
Mamontov, George
Masarykova, Alexandra
Mitter, Helmut
Mnguni, Regina
Otych, Jan
Steiner, Anton
Zsófia, Nagyné Szilágyi
Zvizdic, Davor
Γλώσσα: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: EURAMET
Άδεια Χρήσης: 
Περίληψη: In the field of humidity quantities, the first CIPM key comparison, CCT-K6 is at its end. The corresponding European regional key comparison, EUROMET.T-K6, was completed in early 2008, about 4 years after the starting initial measurements in the project. In total, 24 NMIs from different countries took part in the comparison. This number includes 22 EURAMET countries, and Russia and South Africa. The comparison covered the dew-point temperature range from −50 °C to +20 °C. It was carried out in three parallel loops, each with two chilled mirror hygrometers as transfer standards in each loop. The comparison scheme was designed to ensure high quality results with evenly spread workload for the participants. It is shown that the standard uncertainty due to the long-term instability was smaller than 0.008 °C in all loops. The standard uncertainties due to links between the loops were found to be smaller than 0.025 °C at −50 °C and 0.010 °C elsewhere. Conclusions on the equivalence of the dew-point temperature standards are drawn on the basis of calculated bilateral degrees of equivalence and deviations from the EURAMET comparison reference values (ERV). Taking into account 16 different primary dew-point realizations and 8 secondary realizations, the results demonstrate the equivalence of a large number of laboratories at an uncertainty level that is better than achieved in other multilateral comparisons so far in the humidity field.
Θέμα: 
Λέξεις κλειδιά: humidity
intercomparison
EURAMET
Εναλλακτικός Δικτυακός τόπος: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-011-0950-x
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Αξιολόγηση από ομότιμους: 
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: 
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο