Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/62
Τίτλος: Η αβεβαιότητα υλοποίησης του μέτρου (m) στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.
Χρονολογία: 2005-09
Εξειδίκευση τύπου: 
Δημιουργός: Μπαντής, Χρήστος
Γλώσσα: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Άδεια Χρήσης: 
Περίληψη: Ξεκινώντας από τον ορισμό, το μέτρο στην Ελλάδα υλοποιείται με την χρήση δύο λέιζερ των οποίων η συχνότητα είναι σταθεροποιημένη με ατμούς ιωδίου. Τα λέιζερ αυτά χρησιμοποιούνται για την διακρίβωση άλλων λέιζερ που αποτελούν μέρος διατάξεων συμβολομετρίας. Με τις διατάξεις αυτές, υλοποιείται ο ορισμός του μέτρου και μπορεί κανείς να μετρήσει το μήκος συγκεκριμένων αποστάσεων ή αντικειμένων με πολύ μικρή αβεβαιότητα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος εκτίμησης της αβεβαιότητας υλοποίησης του μέτρου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), καθώς και τα αποτελέσματα των πειραμάτων και υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν στην Γαλλία κατά την διάρκεια της σύγκρισης του Ελληνικού προτύπου με το “femtosecond laser comb” σύστημα του Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων προτύπων πλακιδίων μήκους στα πλαίσια της EUROMET.L-K1.1 δι-εργαστηριακής με τη διάταξη συμβολής φωτός του εργαστηρίου διαστασιακών μετρήσεων του Ε.Ι.Μ.
Θέμα: 
Λέξεις κλειδιά: Πρωτεύοντα πρότυπα μήκους
συμβολομετρία
λέιζερ σταθεροποιημένα με ατμούς ιωδίου
αβεβαιότητα
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Αξιολόγηση από ομότιμους: 
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: 
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Paper 1_bandis.pdf497.6 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Paper 1 presentation.pdf871.86 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο