Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/89
Τίτλος: Υπολογισμός αβεβαιοτήτων πολυμεταβλητών και μιγαδικών (Διμετάβλητων) μεγεθών: Εφαρμογή σε μετρήσεις με διανυσματικό αναλυτή δικτυωμάτων
Χρονολογία: 2010
Εξειδίκευση τύπου: Άρθρο
Δημιουργός: Κρικέλας, Γεώργιος
Χατζόπουλος, Α.
Μπαντής, Χρήστος
Γλώσσα: Ελληνικά
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Άδεια Χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Περίληψη: Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η έμφαση στον υπολογισμό αβεβαιοτήτων επικεντρωνόταν στην περίπτωση μονομεταβλητών (βαθμωτών) ποσοτήτων, γεγονός που αποτυπωνόταν και στη «βίβλο» της μετρολογίας, το GUM (“Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement”). Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση των πολυμεταβλητών (διανυσματικών) μεγεθών- ενδιαφέρον που έχει οδηγήσει και στην ανάγκη έκδοσης σχετικού συμπληρώματος του GUM. Για το Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων του ΕΙΜ, το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, μια που βρίσκει εφαρμογή στον υπολογισμό αβεβαιοτήτων των μετρήσεων με διανυσματικό αναλυτή δικτυωμάτων-οι οποίες είναι εν γένει διμεταβλητά μεγέθη, μια υποπερίπτωση δηλαδή πολυμεταβλητών μεγεθών. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται αρχικά μια αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στο πεδίο αυτό και παράλληλα παρουσιάζονται οι σχετικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων και γενικότερα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Αναπτύσσονται οι γενικές αρχές στην περίπτωση πολυμεταβλητών μεγεθών και στη συνέχεια εξειδικεύονται στην περίπτωση των διμεταβλητών (π.χ. μιγαδικών) μεγεθών. Γίνεται παρουσίαση σχετικού λογισμικού υπολογισμού αβεβαιοτήτων που αναπτύσσεται στο εργαστήριο, για να εξυπηρετηθούν οι εφαρμογές μετρήσεων με διανυσματικό αναλυτή δικτυωμάτων. Για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων του εν λόγω λογισμικού γίνεται σύγκριση με αποτελέσματα από άλλα διαθέσιμα λογισμικά καθώς και με αποτελέσματα από προσομοιώσεις Monte Carlo.
Θέμα: Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
Λέξεις κλειδιά: Διανυσματικός αναλυτής δικτυωμάτων
υπολογισμός αβεβαιοτήτων
προσομοίωση Monte Carlo
πολυμεταβλητές & διμεταβλητές συναρτήσεις κατανομής
Εκπαιδευτικό επίπεδο: AEI
TEI
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Αξιολόγηση από ομότιμους: Ναι
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
g_krikelas02_paper.pdf207.87 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο