Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/94
Τίτλος: Η πυραμίδα ιχνηλασιμότητας και η υλοποίησή της κατά τη διακρίβωση αισθητήρων επιτάχυνσης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Χρονολογία: 2010
Εξειδίκευση τύπου: 
Δημιουργός: Μπαντής, Χρήστος
Κουρούπας, Ιωάννης
Γλώσσα: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ελληνικό Ίνστιτούτο Μετρολογίας
Άδεια Χρήσης: 
Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για ακριβείς μετρήσεις των δονήσεων σε διάφορα συστήματα και κατασκευές γίνεται όλο και πιο επιτακτική αλλά και πολύπλοκη. Φυσική συνέπεια της ζήτησης αυτής είναι η απαίτηση για διακριβώσεις μεγάλης ακρίβειας των μετρητικών οργάνων που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις των δονήσεων. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται λεπτομερώς οι μέθοδοι διακρίβωσης της ευαισθησίας πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων επιτάχυνσης και η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας τους στα εθνικά πρότυπα του μήκους, τάσης και του χρόνου. Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) οι πρότυποι αισθητήρες διακριβώνονται με την χρήση πειραματικών διατάξεων συμβολομετρίας ενώ για διακριβώσεις μικρότερης ακρίβειας οι συγκριτικές μέθοδοι προτιμούνται. Τέλος παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν την αβεβαιότητα των διακριβώσεων. Η συνολική σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα των διακριβώσεων με συμβολομετρία είναι της τάξης του 0,5% (k=2) μπορεί να επιτευχθεί στα εργαστήρια του ΕΙΜ ύστερα από προσεκτική ρύθμιση της διάταξης συμβολομετρίας.
Θέμα: 
Λέξεις κλειδιά: Αισθητήρες επιτάχυνσης
αβεβαιότητα
συμβολομετρία
δονήσεις
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Αξιολόγηση από ομότιμους: 
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: 
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
paper_kouroupas_vibr_2010.pdf207.52 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
present 3 (vibration).pdf559.74 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο