Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/93
Τίτλος: Διακρίβωση οπτικών πολυγώνων και γωνιακών τραπαεζών με τη μέθοδο της διπλής περάτωσης του κύκλου. Ανάλυση αποτελεσμάτων και εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων.
Χρονολογία: 2010
Εξειδίκευση τύπου: 
Δημιουργός: Μπαντής, Χρήστος
Κουρούπας, Ιωάννης
Γλώσσα: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Άδεια Χρήσης: 
Περίληψη: Για την διακρίβωση οπτικών πολυγώνων και γωνιακών τραπεζών καθώς και τον διαχωρισμό των σφαλμάτων με τη μέθοδο της διπλής περάτωσης του κύκλου, απαιτείται μεγάλος αριθμός μετρήσεων, η λήψη των οποίων μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Για το λόγο αυτό αλλά και για την βελτίωση της επαναληψιμότητας των μετρήσεων αυτοματοποιήσαμε την μετρητική μας διάταξη καθώς και τους απαραίτητους υπολογισμούς για το διαχωρισμό των σφαλμάτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και την ανάλυση αυτών, καθώς και τον λεπτομερή υπολογισμό των αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, πλέον, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας έχουμε την δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων γωνιών με επαναληψιμότητα καλύτερη από 0,05 sec.
Θέμα: 
Λέξεις κλειδιά: Διακρίβωση γωνίας
οπτικά πολύγωνα
αβεβαιότητα
διαχωρισμός σφαλμάτων
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Αξιολόγηση από ομότιμους: 
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: 
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
paper_kouroupas_2010.pdf282 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
present 2 (angle).pdf293.71 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο