Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/79
Τίτλος: Αβεβαιότητα μέτρησης της διακύμανσης μήκους πρότυπων πλακιδίων μήκους - Monte Carlo υπολογισμός με πεπερασμένους βαθμούς ελευθερίας
Χρονολογία: 2007
Εξειδίκευση τύπου: Άρθρο
Δημιουργός: Μπαντής, Χρήστος
Κουρούπας, Ιωάννης
Γλώσσα: Ελληνικά
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Άδεια Χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Περίληψη: Η διακρίβωση πρότυπων πλακιδίων μήκους με μηχανικό συγκριτή απαιτεί σύμφωνα με το ISO 3650 την μέτρηση του μήκους τους σε πέντε σημεία (κεντρικό μήκος και τέσσερις γωνίες). Ως διακύμανση του μήκους (variation in length) των πρότυπων πλακιδίων ορίζεται η διαφορά μήκους μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης μετρούμενης τιμής μεταξύ των πέντε αυτών σημείων. Η διακύμανση του μήκους των πλακιδίων μαζί με την απόκλιση του κεντρικού μήκους από την ονομαστική τους τιμή χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των πλακιδίων σε κλάσεις. Συνεπώς η σωστή μέτρηση της διακύμανσης του μήκους των πλακιδίων και ο υπολογισμός της αβεβαιότητας της καθορίζουν πια πλακίδια δεν πληρούν τις προδιαγραφές της κλάσης τους και άρα πρέπει να αντικατασταθούν. Στην εργασία αύτη θα παρουσιάσουμε το μοντέλο υπολογισμού της αβεβαιότητας της διακύμανσης μήκους των πλακιδίων. Το μοντέλο αυτό δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής του αναλυτικού υπολογισμού όπως αυτές περιγράφονται στο “Guide to the expression of uncertainty in measurement”-GUM, με αποτέλεσμα η εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων υπολογισμού (Monte Carlo) να κρίνεται απαραίτητη. Ο αριθμητικός υπολογισμός της αβεβαιότητας με αλγόριθμούς που λαμβάνουν υπόψη τους και την ύπαρξη πεπερασμένων βαθμών ελευθερίας καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά της αναλυτικής μεθόδου θα συζητηθούν διεξοδικά.
Θέμα: Φυσική
Λέξεις κλειδιά: Πρότυπα μήκους
πλακίδια μήκους
Monte Carlo
αβεβαιότητα
διακύμανση μήκους
Εκπαιδευτικό επίπεδο: AEI
TEI
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Αξιολόγηση από ομότιμους: Ναι
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
paper 1_bandis_2007.pdf286.39 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
parartnma paper 1_bandis_2007.pdf113.34 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
gb variation presentation bandis.pdf397.59 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο